Avgifter

Medlemsavgifter 2018:

ordinarie medlem 35 EUR

familjemedlem 18 EUR

juniormodellflygare och understödande medlem 10 EUR

Flygavgifter 2018:

underhållsavgift 150 EUR

planhyra: 0 – 300 min 0,7 EUR/min +
301 – 600 min 0,6 EUR/min +
601 – 900 min 0,5 EUR/min +
901 – 1200 min 0,4 EUR/min +
1201 – 1500 min 0,3 EUR/min
1501 – >>>> ingen avgift

maximal flygavgift är således (150+750) 900 EUR

Bankförbindelse: Aktia, Flygklubben Cumulus rf. FI7440551110001165

Lämna ett svar