Cumulus historia

Cumulus_main_logoCumulus grundades den 30 december 1940 efter en inspirerande svenskspråkig modellflygkurs under jullovet på Lepolagränd.
I februari 1941 var klubben redan med i Mässhallstävlingen med 27 medlemmar och 66 plan. Klubben vann första pris i Hyttynen klassen.Den 12 februari valdes klubbens första styrelse.Ordförande Stig Landsdorff, sekr. Niels Kjeldsen.
Redan då svävade klubbens stiftande medlemmar på egna vingar i det blå, då de gav klubben dess namn “Flygklubben Cumulus” med tanke på senare utvidgad verksamhet inom segelflyg och eventuellt motorflyg och inte bara modellflyg.
Så kom kriget och de äldre medlemmarna blev den ena efter den andra inkallade. I oktober valdes en t.f. styrelse där Maj Gröndahl var med. Hon var sedan eldsjälen i klubbverksamheten under krigsåren då klubben först arbetade på Vallinsgatan i Berghäll och från 1943 i flickskolans källare på Bulevarden 18-20 där klubben fått byggutrymmen.

Cumulus PIK-5 OH-PAR

Från vänster: Christer Broman, Rainer Frigren, Rainer Törnqvist

Harakka startar på MalmUnder sommaren 1945 deltog många av de hemförlovade seniormedlemmarna i segelflygkurserna på Jämijärvi. Det blev 3 B-diplom och 3 C-diplom. 
Den 26 februari 1948 samlades klubbens medlemmar för att diskutera segelflyg. Trots brist på pengar beslöt man optimistiskt att börja bygga ett Harakka II skolflygplan för att komma igång. Planet byggdes i källarenpå Bulevarden 18-20.
I mars 1949 provflögs Harakkan H-51 på Malm. Kurs påbörjades och årsresultatet blev 487 starter och 9 timmar 16 minuter ( = 1 minut och 8 sek per start, jämfört med klubbens övningsplan C5 under 2009 31 minuter per start) med 5 A-diplom och 5 B-diplom som synligt resultat.

Segelflygarna hade fått blodad tand och beslöt börja bygga ett plan till, nämligen ett Pik 5-b trots akut penningsbrist. Den 19 juli 1950 provflögs Pik-5:an OH-PAR efter 1430 byggtimmar. Klubben hade nu både skol- och övningsplan för segelflyget. Årsresultat 15 flygdagar, av dem 3 på isengav 20 timmar och 42 minuter på 391 starter ( 3 minuter och 10 sekunder per start ).

Cumulus Flyg & Hobby utställning januari 1951 i bangatans folkskola

Övre raden (vänster): Pertti Kovanen (?), ? Wahlström, Kaj Arppe, (?) ?, Niels Kjeldsen, Hilding af Enehielm, Bertil af Enehielm, Erik Jakobsson.
Nedre raden (vänster): Stig Österholm, Per-Eric Holmström, Erik Bergström, Kaj Lang, Pär Fagerström, Ulf Hagert, Bror Grönqvist, Henry Hänel, Kurt Hedström.

“Flyg och Hobby” Cumulus tredje flygutställning hölls i Bangatans folkskola första veckan i januari 1951. Samma år hölls landets första kurs för motormodellplan på Cumulus med alla specialister som lärare. En ny segelflygvinsch av egen konstruktion byggdes och togs i bruk.

(Finns det några uppgifter om vinschen i fråga?)vinshen-på-isen

Hilding af Enehielm flög klubbens första silver-C, tid 5 timmar och 21 minuter.

År 1951 var första året klubben sålde ballonger under Valborg och första maj för att stärka kassan.

År 1952 dominerade klubben helt Finlands första tävling för linstyrda modellplan. Första och andra pris i konstflygklassen. I C-P tävlingen var Cumulus likaså på toppen med seger och 8 bland de 11 bästa.

( C-P står för Chrysler – Plymouth, tävlingen gick av stapeln i Hesperiaparken.)

Segelflygets resultat 4 A diplom, 4 B och 3 C med klubbens egna plan, 480 starter, 33 timmar och 24 minuter ( 4 min. och 10 sek. per start. Det går framåt.)

Som julklapp fick klubben två nya rum att disponera för modell- och segelflyg i skolans källare på Bulevarden tack vare rektor Chydenius. Årsavslutning med uppsluppen julfest med gröt och program.

Cumulus vann märkestagningstävlingen för modellflygare 1953 med två friplatser på Jämi som pris.

Cumulus balongforsäljning

Cumulus balongförsäljning på första maj

Både ordföranden Vet nån namnet?   och sekreteraren Vet nån namnet?  var på lärarkurs på Jämi för att hjälpa upp segelflygets brist på egna lärare.

I mars 1955 blev klubben registrerad och kunde sätta r.f. efter namnet. Under pingsten dominerade Cumulus igen både linkontrollplanens konstflyg i Hesperiaparken och friflygande motorklassen på Malm.

Under vintern flög segelflygarna 170 starter och 25 timmar på Noux långträsk. Längsta flygtiden var 40 minuter.

Tre klubbmedlemmar nn.nn.nn. var på lärarkurs på Jämi. Året bjöd på rekordantal flygtimmar, 77 på 359 starter ( 12 min. och 50 sek. per start ).

Så kom tiden då segelflygskolningen började övergå från glidplan av Harakka-typ till dubbelkommando. Klubben köpte ett tvåsitsigt skolplan av typ Ka-2 från Tyskland. Planet OH-KKD levererades den 30 november 1957 i flygbogser från Stockholm via Mariehamn och Åbo.

Modellflygarna skördade segrar, 2 i Mässhallen, 3 i VLK-tävlingen, Pimenoff etta i FM i klass D (motormodeller) och EM i Moskva till Finland i klass D icke minst tack vare Pimenoff och Hisinger från Cumulus.

Pik-5 reparationÖver 500 arbetstimmar krävdes 1958 för att få PIK-5:an flygduglig efter en noskvadd på Malm.

På Nummela flygfält var Cumulus med om att röja 300 m igenvuxen startbana för flygföreningens blivande flygcentrum. Den halvfärdiga hangaren togs delvis i bruk och Cumulus hade enplats där för PIK-5:an. Under året hölls två C-kurser med 9-C-diplom som resultat. Facit 515 starter och 124 timmar ( 14 min. och 26 sek. per start ).

Sju segelflygare varav fyra från Cumulus köpte 1959 privat ett ensitsigt segelflygplan av typen Kajava.

Planet registrerades i Cumulus namn. Två man nn.nn-nn.nn. på specialkurs för lärare i dubbelkommando på Jämi. Kaj Arppe tog sjätte plats med Kajavan i Parola-tävlingen. Tre silver-C flygningar gjordes från Nummela bl.a. till Åbo och Hyvinge. Modellflygarna var med i Finlands lag i EM(var?)för linstyrda modeller med två man.( vem?)

Planen flög 123 timmar och 352 starter ( 21 min per start).

Så är vi framme vid året då klubben fyllde 20 år. Verksamheten började med teorikurs för segelflygare i februari. Det var fyra deltagare med på kursen, en av dem Pelle Lönnberg. Den 20 mars började flygningarna på Malm med klubbens tvåsitsare OH-KKD och som bogserplan en Klemm 21 OH-ILI med Erkki Emaus som bogserförare. Lärare var Kaj Arppe och Ilkka Äijälä. På Nummela vann en av eleverna (Pelle) mållandningstävlingeni juni med PIK-5:an. Sommarens resultat var 7 C och 2 segelflygcertifikat och 129 timmar på 314 starter.

Leif Englund deltog i Budapest i första intereuropeiska inomhustävlingarna för modellplan och klarade sig bra. Sandy Pimenoff blev världsmästare och finländsk mästare i D-klassen (motormodeller). Två från Cumulus var med i VM för linstyrda modeller i Ungern.

I samband med julfesten i Flicklyceets matsal firades klubbens 20 årsfest.

Modellflygarna hölli början av 1961 en kurs i modellflyg med 10 deltagare. Kursen avslutades med trimning av planen och en tävling. Nu började också radiostyrda modeller vinna allt flera anhängare. Två man från klubben deltog i VM i Tyskland. FM gav ett mästerskap och en andraplats i friflygande och ett mästerskap i linstyrda.

Nummela Flygcentrum öppnade sista veckan i maj.

Arppe var med i Parola tävlingen där han klarade guld-C som första i klubben. Det fordras 300 km sträcka och 3000 m höjdvinst. Dessutom fick han en diamant för att sträckan var på triangelbana.

I december beställde klubben segelflygplanet Vasama från fabriken i Jämijärvi.

Summa för året 226 timmar och 55 minuter på 213 starter ( 1 timme och 4 minuter per start).

Cumulus Vasama OH-VAJ

Cumulus Vasama OH-VAJ

På våren 1962 levererades Vasaman halvfärdig från fabriken och gjordes färdig samt målades på klubben. Kaj Arppe deltog i Parola med Vasaman. C-kurs för fem medlemmar på Nummela med Ka.2:an. Seger i mållandning på Nummela-avslutningen. Vasaman såldes tillbaka till Flygförbundet för VM i Argentina med löfte om en ny i version 2 till nästa vår.

Mästerskap i modellflyg –FM i lagtävlingen för Cumulus.

Det andra vågflyglägret i Pirttivuopio vid foten av Kebnekaise lockade 1963 en man,Kaj Arppe, från Cumulus trots den långa vägen. PIK-5:an genomgick en grundlig översyn enligt Luftfartsbyråns nya bestämmelser för 10 år gamla plan. Den nya Vasaman fick klubben i juni. Det var det femte planet i klubbens namn.

Modellflygarna flyttade in i sitt nyinredda modellflygrum. Till NM i Danmark for två man från Cumulus och likaså till VM i Österrike. R/C –klassens andra VM gick i Belgien där hela Finlands lag, tre man, var från Cumulus. I december fick klubben en kalldusch då den blev uppsagd från Flicklyceets källare efter 20 år. Utan lokal att arbeta i klarar sig Cumulus inte. Svårt att få ny.

OH-XKO och Rainer

Rainer i bombskyddet i munksnäs

Ordförandens energiska jakt stan runt gav klubben bostad i ett bombskydd i Munksnäs vid Bredviksvägen 11 dit klubben flyttade i maj 1964.

fortsättning följer…….

Lämna ett svar